Inici

Propostes

Discografia

Fotos

Vídeos

Llibres

Aula

ConcertsCursos de guitarra de Grau Elemental

La metodologia d’aquest curs ofereix un recorregut progressiu i amè per l’aprenentatge de la guitarra i una part important del “Llenguatge Musical”. Així com una estratègia didàctica i pedagògica capaç de treure, d’una manera lúdica, el màxim rendiment a l’estudi de l’alumne.

Al llarg dels quatre llibres, que completen la col·lecció, s'exposen exercicis, estudis, obres i cançons que pertanyen a diversos generes, estils i tècniques (dits o plectre, per exemple) de tocar la guitarra. Com indica el títol, el mètode engloba l’estudi des de totes les perspectives i està plantejat per utilitzar-lo amb qualsevol tipus de guitarra (clàssica, acústica o elèctrica)

La intenció és transmetre -en el grau elemental- un coneixement ampli i sense prejudicis, on l'alumne pugui estudiar, fluidament, totes les formes possibles de tocar l'instrument i comenci a buscar el seu propi camí artístic. Més endavant, igual que amb altres disciplines, ja vindrà l'especialització.Comprar en Ed. Boileau


Vol-1 Iniciació (Ed.Boileau): En aquest curs l’alumne s’inicia a la lectura melòdica, interpretant cançons populars d’arreu del món. A partir de la segona mitat del llibre, quan els seus dits ja han treballat independentment i estan més preparats, s’estudien les primeres posicions d'acords (amb dos o tres dits alhora). Amb aquests acompanyarà les melodies (cançons) treballades anteriorment i aprendrà algun arpegi senzill.  Així, també es fa un treball de “conjunt instrumental” (a nivell de duet), tocant amb algun altre alumne o amb el professor.  S’espera d’aquest curs obtenir una bona posició del cos i una interpretació neta i rítmicament correcta de tot el material.Comprar en Ed. Boileau

Vol-2 (Ed.Boileau)En aquest curs, es completen totes les notes naturals en la primera posició, practicant-les en cançons populars, petits fragments adaptats dels anomenats “Clàssics Populars” (J.S.Bach, J.Brahams, W.A.Mozart, A.Diabelli, M.A.Charpentier, A.Vivaldi, G.Verdi, J.Offenbach, etc) i en una petita introducció al Blues. La majoria de peces estan arranjades per a dues guitarres, per tal de treballar el conjunt instrumental. També es practicaran exercicis amb intervals, exercicis amb arpegis i algunes noves posicions d’acords. Introducció a les notes alterades (sostinguts i bemolls)Propera edició:


3r Curs:En aquest curs es realitza un ampli  treball rítmic amb les semicorxeres, lligats, i tresets de corxera. Igual que en els cursos anteriors, s'aprofita tot el repertori popular, modern, folklòric o clàssic, adaptat i arranjat per a dues o tres guitarres, per assolir l’estudi d’aquest nous elements. Es completen els acords naturals amb sis cordes amb les qualitats de: Majors, menors, setenes i menor setenes.
Una part important d’aquest curs és el blues, coneixement de la seva estructura, formules d’acompanyament, lineas de baix, ritme Shuflle, escala pentatònica, etc. Aquesta part és pot començar a complementar ( per els alumnes amb més afició a la música moderna o a la guitarra elèctrica) amb el mètode Bàsic Riff (de la mateixa col·lecció).
Treball amb la II i V posició amb algunes escales, exercicis i cançons.

 

 

4rt Curs: Acords quatriades, i als Standard de jazz.
En aquest curs s’estudia tot el diapasó, amb els acords quatriades transportables, es treballen les qualitats: Majors, menors, setenes, menors setenes, menors setenes amb la cinquena bemoll, Setenes Majors, sisenes, sisenes menors i setenes bemoll nou.
Les melodies es treballen en cinquena posició, per tal d’assegurar un bon coneixement d’aquesta (doncs és la tessitura mitja de l’instrument).
Apart de nombrosos exercicis melòdics i amb seqüències s’interpreten cançons Standard del Jazz, Bossa Nova, Classic, Barroc, Pelicules, etc. També a nivell de conjunt, doncs cal tocar tan la melodia com l’acompanyament a cada cançó.
Per acabar el llibre hi ha un exercici d’aplicació de seqüències a l’ harmonia de les cançons. Això és una iniciació a una part del treball que cal realitzar per l’estudi de la improvisació, característica d’aquest estil.


 

Altres Llibres


BÀSIC RIFF: Una col·lecció de riff similars als utilitzats per músics com Steve Ray Vaughan, Jimmy Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, B.B.King, etc.
Un mètode de iniciació al llenguatge del Blues i el Rock i en definitiva a la guitarra elèctrica.
Estructurat progressivament i de fàcil assimilació.
Pots veure alguns exemples clican aquí.

 
 
 

DICCIONARI D'ESCALES I ACORDS: Una col·lecció de fitxes per ajudar a assimilar les digitacions d’escales i arpegis, i les posicions d’acords, relacionant-los entre ells.

Conté 26 escales diferents, amb 5 digitacions cada una. (Majors, menor naturals, menor melòdiques, menor harmòniques, alterades, disminuïdes, blues, pentatòniques, etc.).135 digitacions d’arpegis i 180 posicions d’acords.

Una eina de treball imprescindible per l’estudi de la improvisació i de la tècnica.


Inici

Propostes

Discografia

Fotos

Vídeos

Llibres

Aula

Concerts